Trainers

Roy & Marit worden getraind door:

Cor & Bianca Valk

Roy & Marit willen bovenstaande trainers bedanken voor hun inzet en begeleiding.